3. společná informace z kolektivního vyjednávání SŽ

  1. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 12. února 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z předcházejících jednání a předložil možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálem a elektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je 1. června 2021.

V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování 1x za 6 měsíců, a to na základě žádosti zaměstnance.

S návrhem souhlasí většina zástupců odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko odborových organizací Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, Federace vlakových čet a Federace železničářů ČR. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice u stravenkového paušálu, v některých případech vazbou na exekuce a insolvence, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek, z jejich strany prezentovaným nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

Další jednání proběhne v pátek 19. února 2021 opět formou videokonference.

Záložka pro permanentní odkaz.