4. společná informace z kolektivního vyjednávání SŽ

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:

 • platnost PKS 1 rok;
 • upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
 • poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
 • navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
 • stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
 • upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
 • upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
 • zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
 • nová odměna za vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
 • navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:

 • výše tarifních mezd;
 • parametry poskytování výkonové odměny;
 • příplatek za práci o sobotách a nedělích;
 • výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Záložka pro permanentní odkaz.