5.Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 27.11.2015

Dne 27.11.2015 proběhlo další jednání o podobě PKS SŽDC, s.o. na období po 31.12.2015.
Generální ředitel SŽDC, Ing. Pavel Surý, předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:
– mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným
kategoriím zaměstnanců SŽDC
– navýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných
zaměstnání
– zvýšené odstupné na principech PKS 2015
– zachování profesní odměny
– definici dělené směny dle PKS 2015
– definici vícesměnného pracovního režimu
– rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání

Dne 27.11.2015 proběhlo další jednání o podobě PKS SŽDC, s.o. na období po 31.12.2015.
Generální ředitel SŽDC, Ing. Pavel Surý, předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:
– mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným
kategoriím zaměstnanců SŽDC
– navýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných
zaměstnání
– zvýšené odstupné na principech PKS 2015
– zachování profesní odměny
– definici dělené směny dle PKS 2015
– definici vícesměnného pracovního režimu
– rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání
infrastruktury
– stanovení výkonové odměny
– zvýšení tarifních mezd
Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek úprav vybraných zaměstnání se zvýšeným příspěvkem na penzijní spoření, odstupného, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, dalšího rozšíření zaměstnanců infrastruktury s nárokem na KOP i některých navrhovaných definic. Požadované úpravy jsou pro zaměstnavatele nepřijatelné.
Došlo k podpisu Zásad pro tvorbu a používaní fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pro rok 2016 a Zásad hospodaření s centrálními prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb SŽDC, s.o. pro rok 2016.
Další jednání se uskuteční dne 30.11.2015 v sídle zaměstnavatele.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.