Společná informace z kolektivního vyjednávání SŽ

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023 Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení… Číst dále

Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo

Dne 6.11.2023 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání ČD Cargo. Zaměstnavatel předložil návrh na zvýšení osobního ohodnocení vybraným profesím(vozmistr, vedoucí posunu, posunovač strojmistr, strojvedoucí) o 3%, Odměnu za rok bez nehod pro vybraná zaměstnání – strojvedoucí, vedoucí posunu a posunovač a navýšení tarifů. Odborové centrály návrh zaměstnavatele odmítly jako nedostatečný a… Číst dále

USNESENÍ GR SOSaD

GR SOSaD přijala na dnešním jednání mj. usnesení, které reaguje na současnou situaci s přijetím vládního “ úsporného balíčku“. Usnesení ze zasedání Generální rady SOSaD konané dne 9.11.2023: Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) podporuje veškeré protestní akce ČMKOS a ASO proti snižování životní úrovně občanů ČR, zejména zaměřené proti… Číst dále

ADVENT V SASKU

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD a ČD Cargo pořádají společenskou akci  Advent v Sasku. Bližší info v příloze:  Plakát Ch

VOLBY DO DOZORČÍ RADY ČD CARGO

Ve dnech 23. 10. 2023 – 27. 10. 2023 se konaly volby členů Dozorčí rady ČD Cargo, a.s., volených zaměstnanci společnosti. Hlavní volební komise na základě výsledků z jednotlivých okrskových volebních komisích konstatovala, že z celkového počtu 6 398 oprávněných zaměstnanců – voličů ke dni vyhlášení voleb tj. k 23. 10. 2023  využilo svého… Číst dále