PKS na rok 2021 – 2022 u společnosti ČD Cargo podepsána

Ve čtvrtek 17 .12. 2020 byla celkem v tichosti a se značným předstihem podepsána PKS na další rok, tj od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. V nové kolektivní smlouvě zůstávají všechny současné benefity a byl navíc dohodnutý nárůst tarifních mezd o 2%, tj. ve stejném rozpětí, jaký je… Číst dále

Společná informace z jednání SŽ s centrálami odborových organizací ze dne 11. 12. 2020

Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací. Body jednání: Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ… Číst dále

JEDNÁNÍ VEDENÍ CDC a OC

Dne 20.11.2020 proběhlo pravidelné jednání vedení CDC a OC. Byly podány aktuální informace o vývoji racionalizačních opatřeních k 20.11.2020 – uzavřena dohoda o ukončení PP se 103 zaměstnanci.   Vzhledem k vývoji Covid-19 bylo rozhodnuto o zastavení KOP s účinností od 18.10.2020 do konce roku 2020. Další zajištění KOP bude… Číst dále

Jednání se zaměstnavatelem – SŽ

V pátek 27.11.2020 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál. Došlo ke sjednání 1. změny PKS, která obsahuje navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o změně výše minimální mzdy. Dále bylo odsouhlaseno navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a… Číst dále