Sjednání 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Na dnešním jednání zaměstnavatele a odborových organizací došlo ke sjednání 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, která reflektuje legislativní změny – novelizaci nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů,… Číst dále

Jednání zaměstnavatele SŽ a OC

Dne 18.6.2024 proběhlo další pravidelné jednání zaměstnavatele a OC. K jednání byly využity prostory vzdělávacího střediska SŽ  na pardubickém nádraží. Na programu jednání bylo projednání 1. změny Pokynu generálního ředitele ve věci poskytování náborového příspěvku SŽ PO-13/2023-GŘ pro zaměstnance, kteří se připravují na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684)…. Číst dále

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029 Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024. Obsah 1. změny PKS SŽ… Číst dále

Zpráva ZV z jednání 24.4.2024

ZV na jednání 24.4.2024 projednal a schválil tyto body: informace z jednání FV a GR SOSaD – přijetí nové základní organizace SOSaD Bus a úpravu stanov SOSaD organizační změnu v působnosti OŘ Plzeň platnou od 1. 6. 2024 a 1. 7. 2024 z důvodu stavby ETCS a změny místního řízení… Číst dále

TOULKY MORAVOU

ZO SOSaD Cheb pořádá turistickou akci „Toulky Moravou„, tentokrát Mutěnice a okolí. Akce se koná v termínu 10. – 12. 09. 2024.  Více v letáku: Toulky Moravou 2024 – plakát