Vyčerpání SF ČDC na rekreace

Dnešním dnem, 3.5.2023, došlo k vyčerpání navýšeného finančního objemu  SF ČDC , ze kterého  bylo možno čerpat příspěvek na rekreaci zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s . . . Tento obsah je omezen.

Rekreace s příspěvkem z C – SF 2023 – ČD Cargo

Vedení společnosti CDC v dohodě se sociálními partnery  navýšilo finanční objem  Sociálního fondu ČD Cargo, a.s.,(dále jen SF),  ze kterého lze čerpat   příspěvek na rekreaci  zajišťovanou ve spolupráci s . . . Tento obsah je omezen.

Pozastavení poskytnutí příspěvku na rekreace z katalogu ČD Travel

Kancelář NGŘ pro lidské zdoje oznámila, že se  z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků, ke dni 1. 4. 2023 pozastavujeme poskytování příspěvku z Centrálního Sociálního fondu na rekreace a TDM z katalogu ČD . . . Tento obsah je omezen.

DIÁŘE 2023 A VÁNOČNÍ POUKÁZKY

V kanceláři ZV jsou členům ZO SOSaD Cheb vydávány diáře na rok 2022, případně kalendáře a vánoční poukázky. Tyto jsou k vyzvednutí v pravidelných časech, tj. po – st od 8.30 do 11.30 hodin. Po  domluvě je . . . Tento obsah je omezen.

Podepsání PKS na rok 2023 u SŽ

Společná informace o připojení podpisu k PKS SŽ 2023 Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním  ředitelem  Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuáln . . . Tento obsah je omezen.