Informace z kolektivního vyjednáváni SŽDC

2. společná informace o výjezdním kolektivním vyjednávání u SŽDC dne 3. října 2019 Dne 1. října 2019 dopoledne došlo ke shodě osmi odborových organizací a zaměstnavatele nad podobou Rámcových zásad o hospodaření s prost . . . This content is restricted.

Revoluce na železnici – nesmyslný krok

Nepřehledná situace v oblasti cestování má nastat ke změně jízdního řádu a to nejenom pro cestující veřejnost ale i pro držitele jízdních výhod. Proti omezení platnosti režijek v několika krajích, které navrhuje MD, se . . . This content is restricted.

Informace pro zaměstnance SŽDC – OŘ Ústí nL

Vedení OŘ zveřejnilo informaci o pozastavení příspěvk“ FKSP z OŘ Ústí nL na rekreace a DTM: „Vzhledem k tomu, že jsou téměř vyčerpány rozpočtované částky, určené na příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace zaměstnanců a na TDM . . . This content is restricted.

Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s., na dotované rekreace

Dne 22.7.2019 bylo s  okamžitou platností pozastaveno poskytování příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o. (článek 6, písm.a) Zásad hospodaření se SF ČD, a.s., na . . . This content is restricted.