Společná informace zaměstnavatele a OC k ukončení veřejné sbírky ze dne 4. 10. 2021

Dnem 30. 9. 2021 byla ukončena finanční veřejná sbírka Správy železnic, státní organizace „Živelní události léto 2021 – SŽ“, kterou SŽ založila ke dni 30. 6. 2021 zejména na pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v l . . . This content is restricted.

1. změna PKS u ČD, a.s.

S účinností od 1. 8. 2021 vstoupila v platnost 1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021. Obsahem této změny je úprava Přílohy č. 4 PKS ČD, a.s., na rok 2021 – Stravování a náhrady výdajů. Na základě platné změny PKS . . . This content is restricted.

Informace z jednání OC a zaměstnavatele SŽ

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 23. 8. 2021 I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sb . . . This content is restricted.

VÝMĚNA REŽIJNÍCH PRŮKAZŮ – IN KARET

Informace k výměně In Karet s končící platností Výměna In Karty se týká držitelů In Karet – zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost . . . This content is restricted.

Očkování COVID 19

Na jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál dne 3.5.2021 bylo kromě projednávání 4. změny PKS personálním ředitelem Ing. Kouckým sdělena informace k očkování na Covid 19. Při průzkumu zájmu o očkov . . . This content is restricted.