Zrušení KOP pro zaměstnance ČD, a.s.

Zaměstnavatel s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a v související péčí o bezpečnost zaměstnanců rozhodl o pozastavení vysílání na KOP s nástupem na pobyty v období 21.10. až 30.11.2020. Zaměstnancům, kteří měli v . . . This content is restricted.

4. společná informace z kolektivního vyjednávání SŽ

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.). Došlo ke shodě zejména u následujících bodů: platnost PKS 1 rok;

Podepsána PKS na rok 2021 u ČD, a.s.

Překvapivě jako první zaměstnavatel na české železnici podepsali ČD, a. s. a odborové centrály ve středu 7.10. Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021. Tento podpis zaručuje stejné podmínky jako v PKS na rok 2020 a nárůst mezd o 2%. V . . . This content is restricted.

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Vzhledem k opakující se pandemické situaci s onemocněním Covid 19 a vyhlášeným opatřením vlády omezující pořádání kulturních a společenských akcí a účastí na nich, se letos ruší pravidelné akce pořádané ZO SOSaD Cheb a to . . . This content is restricted.

3. společná informace z kolektivního vyjednávání o PKS 2021 SŽ

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstn . . . This content is restricted.