Výsledky IV. Sjezdu SOSaD

Dne 10.5.2022 proběhl  IV. řádný sjezd SOSaD, který se konal v Ústí nad Labem. Sjezd zhodnotil činnost svazu za uplynulé pětileté období a zvolil své představitele do roku 2027. Předsedou svazu byl zvolen pan Jan Kadečka, který zároveň zastává funkci . . . Tento obsah je omezen.

Společná informace o jednání s odborovými organizacemi u SŽ ze dne 28. 1. 2022

V souvislosti se změnami v legislativě a jejich dopady předložil zaměstnavatel na minulém jednání s odborovými organizacemi návrh 2. změny PKS SŽ. Stanovení jednotného postupu zaměstnavatele k zaměstnancům v oblasti . . . Tento obsah je omezen.

Jednání SŽ a OC k FKSP

První jednání zaměstnavatele a OC v novém roce mělo za úkol vyřešit sporné body v započatém jednání nad Zásadami FKSP. Zásadní sporný bod, který brzdí schválení Rámcových i Centrálních zásad FKSP . . . Tento obsah je omezen.