ČD CARGO PODEPSALO PKS NA ROK 2024

Dne 4.12.2023 by podepsána PKS na rok 2024 v společnosti ČD Cargo, a. s. 

1. Nárůst v tarifních stupních a stupnicích +4,5%
2. IN PERs-42-B-2011 – navýšení nominální hodnoty „letmo“ + 150,- Kč tj. nově na 800,- Kč,
nominální hodnotu „řidiče“ ve stávající výši tj. 800,- Kč.
3. Stravné dle bodu 3.7.1.2 – ve znění textu a výši roku 2023.

4. Profesní odměna pro vybraná KZAM (vozmistr, vedoucí posunu, posunovač, strojmistr,
strojvedoucí, svářeč, provozní zámečník, opravář kolejových vozidel, provozní elektrikář,
elektromechanik, mechanik a opravář elektronických přístrojů, kontrol diagnostik) – v
nominální výši 1000,-Kč/měsíčně
5. Zachování KOP – zahrnuje se o limitu 21 tis. Kč dle nových daňových zákonů
6. Zachování výměry dovolené ve výši roku 2023
7. Poskytnutí další stravenky u směny delší než 12 hodin všem provozním zaměstnancům ( bod
3.2.7 PKS)
8. Rozšíření poskytování odměny za flexibilní nástup nikoliv na směnu, ale na výkon práce
9. Zrušení srážky zaměstnance za E-stravenky, tj. E-stravenka ve výši 70,- Kč
10. Změna % sazby v IN PERs1-B-2008 ze 75% na 90%

Vedení společnosti rozhodlo ve vazbě na průběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2023,
že dojde k naplnění ustanovení bodu 4.14.7.2 platné PKS. ČDC je připraveno vyplatit odměnu ve
výši 5000,- Kč zaměstnancům společnosti dle podmínek dohodnutých dne 18.10.2023 ještě se
mzdou za měsíc listopad 2023

Záložka pro permanentní odkaz.