Čerpání příspěvku na rekreace z C-FKSP na rok 2020 u zaměstnanců SŽ (SŽDC)

Dnes byla na stránkách ČD travel otevřena nabídka zájezdů pořádaných ČD travel na rok 2020. Protože se uvolnilo poskytování zájezdů na více CK, zveřejňuji informace zaměstnavatele k možnosti a způsobu čerpání příspěvku a objednávání zájezdů.

Informace k čerpání příspěvku z C-FKSP na rekreace/zájezdy/ TDM 2020 pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace:
Ve středu 8. 1. 2020 bude na webových stránkách ČD travel otevřena sekce „PRO ZAMĚSTNANCE“ s nabídkou zájezdů pořádaných ČD travel (včetně vybraných zájezdů od smluvních CK). Ceny jsou snížené o maximálně možný příspěvek z C-FKSP. K výpočtu ceny za celou přihlášku může žadatel použít nástroj „kalkulačka“ v popisu rekreace.
Na výběr jsou dvě možnosti:
A) Rekreace/TDM jsou zveřejněny přímo na webu ČD travel: Žadatel vyplní v STKR žádost o rekreaci (či TDM) a odešle v STKR příslušnému zaměstnanci OS.
B) Rekreace není zveřejněna v nabídce ČD travel, ale je v nabídce „smluvních“ CK: Žadatel vyplní v STKR žádost o rekreaci, do Poznámky uvede název pořádající smluvní CK, potřebné informace a dostupné identifikační údaje k rekreaci a odešle v STKR příslušnému zaměstnanci OS. Zejména je podstatné funkční telefonické spojení na zaměstnance, aby CK ČD travel mohla řešit napřímo případné nejasnosti.
ČD travel dostane informaci o vytvořené rezervaci. Pokud ceny zadané do STKR souhlasí s aktuálními cenami, bude vystavena faktura na celkovou částku na zaměstnavatele a odeslána na příslušnou organizační složku. OS fakturu proplatí až poté, co od žadatele obdrží potvrzení o jím uhrazené částce (= cena snížená o příspěvek z C-FKSP). V případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude ČD travel kontaktovat žadatele a informace upřesní. Rekreace u smluvních CK objednává přímo CK ČD travel na základě údajů uvedených v žádosti v STKR – není v žádném případě možné, aby zaměstnanec objednal rekreaci přímo na webu u smluvní CK.
Nabídka zveřejněná na webu ČD travel: Žadatel objednáním souhlasí se všeobecnými záručními podmínkami ČD travel, a to i za své rodinné příslušníky. Změna jména či drobné úpravy v průběhu rezervace nejsou zpoplatněny. Dětské ceny jsou kalkulovány s přihlédnutím na dotace. Případné další termíny i aktuální ceny je možné najít na webových stránkách smluvních CK.
Nabídka smluvních CK nezveřejněná na webu ČD travel: Žadatel objednáním souhlasí s všeobecnými záručními podmínkami pořádající smluvní CK, a to i za své rodinné příslušníky, včetně stornopoplatků a poplatků za další změny v rezervaci. Klientům, kteří cestují s dětmi, doporučujeme, aby si pečlivě spočítali cenu pro dospělou osobu v případě „dětí zdarma“ (náklady na děti jsou vždy přičtené k ceně za dospělou osobu). Výše dotace: 300 Kč/den tuzemský pobyt, 500 Kč/den zahraniční pobyt, maximálně však 50 % ceny rekreace/zájezdu.
Všechny zájezdy objednávané prostřednictvím ČD travel jsou včetně cestovního pojištění a pojištění na storno (v hodnotě 600 Kč/osoba).

Smluvní CK: Exim Tours/Fischer, Travel Family (VTT, VIAMARE, Vítkovice Tours, Kovotour), Blue Style, Mayer Crocus, Fede.

Záložka pro permanentní odkaz.