Další jednání o 1. změně PKS SŽDC na rok 2014

Další kolektivní vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014. V průběhu jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se dostavil generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který informoval o personální obměně správní rady SŽDC, která se včera rozhodnutím vlády, na návrh ministra dopravy, uskutečnila. Analyticky zhodnotil současný stav u zaměstnanců řízení provozu v odměňování.

Další kolektivní vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014. V průběhu jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se dostavil generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který informoval o personální obměně správní rady SŽDC, která se včera rozhodnutím vlády, na návrh ministra dopravy, uskutečnila. Analyticky zhodnotil současný stav u zaměstnanců řízení provozu v odměňování. Došlo k určitému sblížení množiny jednotlivých pracovišť, ale ke shodě prozatím nedošlo. Stanoviska odborových organizací nejsou jednotná.

V průběhu jednání došlo k projednání podmínek návratu zaměstnanců z pilotního projektu zadávání údržby a oprav zabezpečovacího zařízení v úseku Brno – Česká Třebová a Hodonín – Moravský Písek od AŽD, a.s. Generální ředitel ještě v průběhu dne závěr projednaných podmínek schválil.

Na jednání nedošlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽDC 2014 a příští jednání se uskuteční dne 31.5.2014.

Záložka pro permanentní odkaz.