DOHODA O NÁHRADĚ MZDY – ČD

 V důsledku vyhlášení stavu nouze ČR vstoupila v platnost dohoda, řečící ekonomické ztráty zaměstnavatele v důsledku snížené poptávky cestující veřejnosti a omezování počtu vlakových spojů na celé síti SŽ, jejíž platnost je stanovena v době od 1.4.2020 – 30.4.2020 . Kromě ekonomických aspektů jde o zachování pracovních míst na pozicích, které jsou v tuto chvíli nevyužité ale po ukončení nouzového stavu a obnovení osobní dopravy budou nadále potřebné.

Důvodem finančních problémů firmy je především ztráta tržeb z osobní přepravy a to o 90%, omezení dopravy o 25% a návazných služeb až o 65%.

Tato dohoda zajistí zaměstnancům

• navýšení náhrady průměrné mzdy v částečné nezaměstnanosti o 10% oproti návrhu zaměstnavatele a zákoníku práce, její výše tak činí 70%

• rovnoměrné plánování zbylého výkonů mezi dotčené zaměstnance

• uplatnění veškerých opatření Vlády ČR (včetně výše náhrady mzdy) či jiného ústředního orgánu státní správy, pokud budou pro zaměstnance výhodnější

Text dohody v příloze

Dohody-částečná-nezaměstnanost-ČD

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.