Informace o opětovném zahájení KOP ČD Cargo

Informace o opětovném zahájení KOP zaměstnanců ČDC

V souvislosti s vyhlášenými kroky k uvolnění opatření došlo k umožnění lázeňských a obdobných  pobytů za stanovených podmínek uvedených v mimořádném opatření MZ ze dne 24.4.2020, a tím dochází k obnovení KOP pro naše zaměstnance   na území naší republiky. Rozpis poukazů pro jednotlivé PJ a SOKV je stále platný tak jak byl  rozeslán  na počátku roku 2020 včetně kapacity v jednotlivých RS a termínech . Do odvolání  jsou zastaveny KOP v RS Rájecké Teplice – Slovensko. 

Rozjezd KOP je v následující RS a termínech :

  1. RS Jáchymov od 18.5. – 29.5.2020
  2. RS Poděbrady od 18.5. – 29.5.2020
  3. RS Luhačovice od 28.5. – 8.6.2020

Ve výše uvedených termínech pojedou zaměstnanci, kteří již mají vydané poukazy   personálním pracovištěm O10.

V případě, že nedošlo k plnému obsazení přidělených poukazů  JOS pro daný termín, bude tento poukaz nabídnut přednostně zaměstnanci ze zrušených termínů   v RS Rájecké Teplice ( od 22.3.  až do 25.6.2020) , Jáchymov ( od 23.3. až do 15.5.2020), Poděbrady  ( od 23.3. až do 15.5.2020) , Luhačovice ( od 19.3. až do 28.5.2020. V případě, že zaměstnanec ze zrušených termínů odmítne  poukaz na KOP v termínech od  18.5.2020  a 28.5.2020  nebude mu  již v letošním roce nabídnut náhradní poukaz a další nárok na KOP mu vzniká dle řádné periody tj.  za dva roky nebo za tři roky.

Záložka pro permanentní odkaz.