Informace o průběhu jednání zaměstnavatele SŽDC a OC

2. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 30. 10. 2018

 

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace. Zástupce odborových organizací zaslal dne 26. 10. 2018 zaměstnavateli protinávrh odborových organizací k návrhu předloženému zaměstnavatelem dne 15. 10. 2018.

2. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 30. 10. 2018

 

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace. Zástupce odborových organizací zaslal dne 26. 10. 2018 zaměstnavateli protinávrh odborových organizací k návrhu předloženému zaměstnavatelem dne 15. 10. 2018.

Na dnešním jednání zástupci odborových organizací svůj společný předložený protinávrh podrobně okomentovali. Hlavní části protinávrhu odborových organizací: • nesouhlas s kondičním programem, návrh na zachování kondičních pobytů s rozšířením nárokových profesí, snížení počtu odpracovaných let na kondiční pobyt a návrh přesunout některé stávající profese z 3leté periody do 2leté a dále návrh na zrušení finanční spoluúčasti účastníka KOP;

• návrh na odměnu za školení přes portál STKR v mimopracovní době;

• návrh na vyšší sazbu osobního příplatku i při jiných zkouškách než dle předpisu SŽDC Zam1 (HZS, SŽG);

• návrh na zavedení jednoho rizikového příplatku HZS, který by nahradil současné příplatky za použití izolačních dýchacích přístrojů, odměnu za odklizení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat, příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou 10 m apod.

• návrh na výrazné navýšení tarifních mezd a výkonové odměny a většiny příplatků i odměn a dále rozšíření počtu pásem osobního příplatku;

• návrh na navýšení nominální hodnoty stravenek.

Zaměstnavatel vyjádřil své stanovisko, že už na základě prvotních kalkulací protinávrhu odborových organizací je předložený návrh pro naši organizaci finančně nerealizovatelný.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 6. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Komentáře jsou uzavřeny.