Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.7

7. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 28. 11. 2018
Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:
1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;

7. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 28. 11. 2018
Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:
1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;
2. zrušení příplatku při použití izolačních dýchacích přístrojů; stanovení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS zařazených v příslušném měsíci do výjezdu na 1 000,-/měsíčně; zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně ve výši 60 Kč/hod; výše služebního příplatku a podmínky stravování HZS dle roku 2018.
Dále předložil návrhy řešící zvýšení zvláštní odměny, poskytnutí jednorázové mimořádné odměny za měsíc listopad 2018.
Odborové organizace předložily požadavek na prioritní řešení navýšení tarifních stupňů a následně jednat o dalších sporných ustanoveních a návrzích zaměstnavatele.
Zaměstnavatel shrnul, že doposud předložil návrhy navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5 % oproti roku 2018. Zdůraznil, že oproti stávajícímu návrhu tarifních mezd je další navýšení pokřivením přijatého systému tarifních stupňů pro rok 2018. Taktéž zdůraznil, že navýšení ostatních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek, příplatky za práci o sobotách a nedělích, příplatky za práci v noci) umožní navýšení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 2019.
Zaměstnavatel předložil a podrobně okomentoval návrh rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2019. Dále o nich bude jednáno na dalších jednáních.
Dále byly podrobně probrány aktualizované pokyny generálního ředitele ve věci rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 1. 2019 v oblasti správy majetku oblastních ředitelstvích, řízení provozu a centralizace účetních operací do Centra sdílených služeb.
Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 4. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Záložka pro permanentní odkaz.