Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC

3. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 11. 2018

 

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace. V úvodu byli zástupci odborových organizací seznámeni s návrhy nových 23 provozních obvodů od 1. 1. 2019 a jejich hranicemi.

3. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 11. 2018

 

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace. V úvodu byli zástupci odborových organizací seznámeni s návrhy nových 23 provozních obvodů od 1. 1. 2019 a jejich hranicemi.

Dále na dnešním jednání došlo ke shrnutí jednotlivých shodných a rozporných stanovisek obou stran k návrhu 1. změny PKS SŽDC. Zaměstnavatel sumarizoval finanční náročnost návrhu odborových organizací na cca 2 mld. Kč, což činí cca 20% nárůst oproti rozpočtu na rok 2018.

Zaměstnavatel předložil návrh nového znění přílohy č. 4 Kondiční pobyty zaměstnanců SŽDC (ve změněné podobě oproti roku 2018 – zejména zvýšení finanční spoluúčasti účastníka KOP, sjednocení dosavadních period na tříletou periodu poskytování KOP, zrušení nárokovosti některých zaměstnání) místo dosavadního návrhu zaměstnavatele přílohy č. 4 Kondiční program pro zaměstnance. Na dnešním jednání nedošlo ke shodě na předloženém návrhu zaměstnavatele.

Další termín kolektivního vyjednávání je pondělí 12. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Komentáře jsou uzavřeny.