Informace pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

informuji zaměstnance ČDC , že 27. 8. 019 ve 12:00 hodin došlo k zastavené přijímání objednávek na rekreaci z ČD travel s příspěvkem zaměstnavatel z C – SF ČDC z důvodu vyčerpání stanoveného finančního limitu pro rekreace na rok 2019.

Záložka pro permanentní odkaz.