Informace pro zaměstnance SŽDC – OŘ Ústí nL

Vedení OŘ zveřejnilo informaci o pozastavení příspěvk“ FKSP z OŘ Ústí nL na rekreace a DTM: „Vzhledem k tomu, že jsou téměř vyčerpány rozpočtované částky, určené na příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace zaměstnanců a na TDM,bude pátek 30. srpna 2019 posledním dnem, pro příjem žádostí o příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace a TDM. Žádosti podané po tomto datu již nebudou vyřizovány a zaměstnanci příspěvek neobdrží!“

Záložka pro permanentní odkaz.