Informace z jednání SŽDC a OC

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a zástupců odborových centrál. Před hlavním jednáním proběhla prezentace společnosti UP, která se zabývá Zaměstnaneckými benefity, jako jsou stravenky a Unišeky. Hlavní náplní prezentace byla nabídka e-stravenek, kdy je korunová hodnota klasických stravenek nahrána na čipovou kartu.

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a zástupců odborových centrál. Před hlavním jednáním proběhla prezentace společnosti UP, která se zabývá Zaměstnaneckými benefity, jako jsou stravenky a Unišeky. Hlavní náplní prezentace byla nabídka e-stravenek, kdy je korunová hodnota klasických stravenek nahrána na čipovou kartu. Zaměstnavatel zatím nevidí potřebu přecházet na tento způsob stravenek, nevyloučil však do budoucna uvažovat o změně. V hlavním bloku jednání seznámil Ing. Koucký přítomné s personálními změnami na GŘ. K 31. 10. 2018 bude odvolán z funkce náměstka GŘ pro řízení provozu Ing. Josef Hendrych a k 1. 11. 2018 bude jmenován do této funkce Ing. Miroslav Jasenčák, dosavadní ředitel CDP Praha. Další změnou je k 1. 11. 2018 zrušení úseku náměstka pro správu majetku a zřízení Správy obchodních činností (SOČ), pod kterou bude spadat i centralizace CSS. CSS (účtárny) budou nově sídlit od roku 2019 v Pardubicích a Olomouci. K tomuto bodu byli přítomni Ing. Bytnar, ředitel odboru O28 a Ing. Tauber, ředitel CSS, kteří představili přítomným nové uspořádání SOČ. Připravuje se změna v oblasti vzdělávání, které by mělo probíhat cíleně a samostatně na CDP a ostatních pracovištích vzhledem k typu zabezpečovacímu zařízení. V průběhu roku 2019 by mělo dojít k ukončení spolupráce s DVI. Od 1. 10. 2018 vstoupí v platnost novelizovaná Směrnice č. 75 – Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání, která sjednotila psychodiagnostické metody posuzování v obou střediscích, a to Olomouci a České Třebové. Se změnou v oblasti Správy obchodních činností se plánuje k 1. 1. 2019 se zřízením nových pracovních pozic „Pracovník údržby a oprav bytového hospodářství“ – tkz. správců stanic v počtu 70 zaměstnanců, kteří by měli být využiti kromě údržby budov i na některé dopravní činnosti. Prolongační období, dle sdělení ČD, bude probíhat od 1. 11. 2018 do 8. 12.2018 a zůstává ve stejném režimu, jako prolongace na letošní rok. Další pravidelné jednání vedení SŽDC a OC se bude konat 15. 10. 2018.

 

J. Skopový

místopředseda FV SŽDC při SOSaD

Záložka pro permanentní odkaz.