Informace z jednání ZV

ZV na svém pravidelném jednání seznámil s informacemi, které byli předány na firemních výborech SOSaD a poté na jednání GR. FV při SŽDC projednával body týkající se kompenzace jízdních výhod jako daňově uznatelná položka k úhradě cesty do, a ze zaměstnání a to v těch oblastech, kde bude zajišťovat dopravní obslužnost jiný subjekt, než ČD.

ZV na svém pravidelném jednání seznámil s informacemi, které byli předány na firemních výborech SOSaD a poté na jednání GR. FV při SŽDC projednával body týkající se kompenzace jízdních výhod jako daňově uznatelná položka k úhradě cesty do, a ze zaměstnání a to v těch oblastech, kde bude zajišťovat dopravní obslužnost jiný subjekt, než ČD. Dále bylo upřesněno, že si SŽDC bude řešit samo školení zaměstnanců, které bude v gesci jednotlivých OŘ. Vstupní školení bude samostatně, formou poptávkového řízení, zřejmě u DVI. Výpravčí s vazbou na JOP budou chodit na školení na CDP Praha do cvičného sálu. U CDC proběhlo jednání k podpisu dohody o kolektivním vyjednávání. Protože je již nyní Kolektivní smlouva CDC rozdělena na více segmentů a interních norem, které platí po jejich projednání a schválení, je otázkou jak bude nová PKS vůbec vypadat. SOSaD vyvíjí aktivitu, při které požádal Liberecký, Ústecký a Zlínský kraj podle zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ o vysvětlení způsobu a důvodu výběru dopravců. Dále FV ČD konstatoval, že Ministerstvo dopravy (MD) dalo svým příkladem návod k nelegálnímu postupu krajů při pseudo výběru dopravců a netransparentním přímým zadáním. V rámci jednání ZV byla projednána organizační změna OŘ Plzeň – zrušení pracovišť výpravčích v Pňovanech a Plané u Mariánských Lázních. Za účasti vedoucího PP Cheb pana Srpa byl projednán návrh rozvržení stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců CDC PP Cheb pro období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. ZV nesouhlasí se zkrácením minimální délky směny pod 7 hodin, stanovených platnou PKS. Byly projednány kulturní a společenské akce na nejbližší období – divadelní představení "Lady Oscar" ve Františkových Lázních 29. 6. 2019 a fotbalový turnaj "O pohár předsedy SOSaD", který se bude konat 29. 6. 2019 na fotbalovém stadionu taktéž ve Františkových Lázních.

 

J. Skopový předseda ZO

Komentáře jsou uzavřeny.