Informace z jednání ZV

ZV na svém pravidelném jednání vzal na vědomí informace z jednání FV a GR SOSaD. U zaměstnavatele ČD, a.s. byla za účasti ředitelky ČD ZAP Ing. Kubíkové diskutována otázka plánovaných organizačních změn.

ZV na svém pravidelném jednání vzal na vědomí informace z jednání FV a GR SOSaD. U zaměstnavatele ČD, a.s. byla za účasti ředitelky ČD ZAP Ing. Kubíkové diskutována otázka plánovaných organizačních změn. Na přímý dotaz k převádění jízdního personálu nebo pokladních bylo zděleno, že žádný materiál ke schválení k těmto změnám vytvořen není a nepadlo ani žádné konkrétní datum.

U společnosti SŽDC byla za účasti Ing. Kauckého vyzdvižena průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve výši 36 334 Kč. Průměrný medián ovšem sdělen nebyl.Dále bylo mimo jiné sděleno zahájení přechodu povinností školení s DVI od 1.1.2020 vlastními silami. ZV vzal na vědomí odškodnění dvou pracovních úrazů zaměstnanců ST Karlovy Vary – TO Františkovy Lázně ve výši 100%. Zabýval se prověrkami BOZP u všech společností, které proběhnou v měsíci dubnu.

Byl řešen problém v komunikaci vedoucích zaměstnanců CDC se zaměstnanci v provozu.

Byly naplánované kulturní a sportovní akce na nejbližší období a to Putování Moravou, které proběhne v září, děstký den a divadelní představení. Bližší informace budou zveřejněny po konečném naplánování konkrétní akce.

 

J. Skopový

předseda ZO

Komentáře jsou uzavřeny.