Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo

Dne 6.11.2023 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání ČD Cargo.

Zaměstnavatel předložil návrh na zvýšení osobního ohodnocení vybraným profesím(vozmistr, vedoucí posunu, posunovač strojmistr, strojvedoucí) o 3%, Odměnu za rok bez nehod pro vybraná zaměstnání – strojvedoucí, vedoucí posunu a posunovač a navýšení tarifů. Odborové centrály návrh zaměstnavatele odmítly jako nedostatečný a to především v navýšení tarifních stupňů. OC nadále požadují podstatné navýšení tarifů vzhledem k současné inflaci i předpokládané inflaci v roce 2024.

Zaměstnavatel ČDC a OC se dohodly, že ustanovení v návrhu PKS 2024, které jsou vázány na „konsolidační balíček“ byly přijaty v původním znění, z důvodu snahy o uzavření PKS 2024 s tím, že po ukončení legislativního procesu bude ihned otevřeno kolektivní vyjednávání v bodech týkajících se pouze benefitů, které mají přímou vazbu na novou legislativu.

Další termín kolektivního jednání je stanoven na 29.11.2023

Záložka pro permanentní odkaz.