Informace z kolektivního vyjednávání SŽ

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu
vyjednávání dne 7. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní
smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.
Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh
zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních
ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve
Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:
• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance
s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč
ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně
bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově
zařazení profese Diagnostik ŽDC);
• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO,
FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová
organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS
nepřipojila.

Záložka pro permanentní odkaz.