Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 15.10.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 15. 10. 2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 15. 10. 2014
Ve dnech 13. – 15. 10. 2014 proběhlo výjezdní jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Došlo k dohodě v oblasti základní terminologie v příloze č. 1 – Pracovní doba, v příloze č. 2 – Pravidla pro odměňování. Textově došlo ke shodě nad přílohou č. 3 – Stravování. Není uzavřena diskuse v oblasti stanovené týdenní pracovní doby, v otázce tarifních stupňů, zvýšeného odstupného a sazeb některých příplatků, resp. odměn. Dne 14. 10. 2014 se jednání zúčastnil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý.
Další jednání proběhne 20. 10. 2014 v sídle zaměstnavatele.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.