Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 20.10.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 20. 10. 2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 20. 10. 2014
Na jednání dne 20. 10. 2014 v sídle organizace došlo ke sjednání principu posuzování příplatku za režim práce při výlukových činnostech. Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil nový návrh zaměstnavatele s cílem výrazně posunout průběh kolektivního vyjednávání. Návrh spočíval v zachování kondičních pobytů v dosavadním rozsahu, zachování stanovené týdenní pracovní doby, a to za podmínky roční platnosti podnikové kolektivní smlouvy SŽDC. Odborové organizace s návrhem v zásadě souhlasily, některé odborové organizace požadují upřesnění vztažných ustanovení. Zaměstnavatel předloží na příštím jednání ucelený návrh.
Byl projednán návrh pokynu ředitele odboru personálního „Informační systém o mzdách a zaměstnanosti“ s účinností stanovenou od 1. 1. 2015.
Na dalších jednáních předloží zaměstnavatel návrh zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro následující období.

J.Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.