Jednání o VO na rok 2016 v OŘ Ústí nad Labem

Dne 23.3.2016 se, za přímé účasti ředitele OŘ Ústí nad Labem, Ing. J. Kalivody a zástupců OC, uskutečnilo v prostorách OŘ druhé kolo jednání o výkonových odměnách na rok 2016 na pracovištích OŘ. V úvodu byly vyjasněny stanoviska obou zúčastněných stran po prvním neúspěšném kole jednání a nastíněny možnosti k úspěšnému ukončení jednání. OC se na návrh zástupců SOSaD vzájemně dohodly a předložily společný návrh železničních stanic, které dle našeho názoru splňují článek 33 PKS SŽDC 2016 – 2017, to znamená pracoviště s vyšší pracovní zátěží.

Dne 23.3.2016 se, za přímé účasti ředitele OŘ Ústí nad Labem, Ing. J. Kalivody a zástupců OC, uskutečnilo v prostorách OŘ druhé kolo jednání o výkonových odměnách na rok 2016 na pracovištích OŘ. V úvodu byly vyjasněny stanoviska obou zúčastněných stran po prvním neúspěšném kole jednání a nastíněny možnosti k úspěšnému ukončení jednání. OC se na návrh zástupců SOSaD vzájemně dohodly a předložily společný návrh železničních stanic, které dle našeho názoru splňují článek 33 PKS SŽDC 2016 – 2017, to znamená pracoviště s vyšší pracovní zátěží. Mezi vybrané stanice byly navrženy Děčín, Ústí n/L, Lovosice, Hněvice, Mělník, Chomutov – město, Louny, Bíliny a Karlovy Vary, Zaměstnavatel návrh OC akceptoval a vybraným stanicím budou přiznány VO ve výši 6 – 7 %. Mimo zaměstnance provozu bylo odsouhlaseno na návrh zaměstnavatele navýšení VO pro komandující ve výši 6%. Dohoda byla uzavřena na celý rok 2016.
J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.