Jednání OC a zaměstnavatele SŽ

Dne 30.3.2021 proběhlo formou videokonference další kolo jednání zaměstnavatele Správy železnic a odborových centrál.

V úvodu byla ředitelem odboru personálního Ing. Kouckým sdělena informace o více než 51 000 otestovaných zaměstnancích SŽ, z nichž bylo zachyceno 166 pozitivních .

Stěžejním bodem jednání byla problematika KOP v roce 2021.  V této době jsou již určovány dubnové termíny nástupů, ale ty budou realizovány až vláda ČR umožní pobyty samoplátců v lázeňských zařízeních. Nadále se bude v oblasti KOP postupovat dle platné PKS na rok 2021.

Pokyny k realizaci kondičních pobytů (KOP)

V souladu s  bodem  2.1.2.5 platné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2021 (dále PKS SŽ) vydávám pokyny k realizaci KOP v roce 2021.

Za účelem možnosti plánování pracovní doby, rozvrhování pracovní doby a dodržení smluvních ujednání k poskytování KOP je zaměstnanec povinen nejpozději do 30ti kalendářních dnů před plánovaným zahájením pobytu KOP sdělit, že z důvodu obavy z nákazy COVID-19 žádá o čerpání tzv. domácí KOP,  tj. pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písm. a) nebo b) platné PKS SŽ bez absolvování dvanáctidenního pobytu. Termín čerpání domácí KOP určuje zaměstnavatel.

V případě přidělení poukazu se zahájením pobytu do 30. 4. 2021 musí dojít ke sdělení zaměstnance nejpozději 15 kalendářních dnů před plánovaným zahájením pobytu KOP.

Sdělení se zasílá volnou formou na e-mail zpracovatele docházky, styčnému zaměstnanci OS pro KOP a na e-mail: BednarovaL@spravazeleznic.cz.

Jiří Skopový
předseda ZO
Záložka pro permanentní odkaz.