Jednání se zaměstnavatelem – SŽ

V pátek 27.11.2020 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál. Došlo ke sjednání 1. změny PKS, která obsahuje navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o změně výše minimální mzdy. Dále bylo odsouhlaseno navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň. V průběhu jedníní doško k uzavření Katalogu zaměstnání a Směrnice č.29 – Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců

Pokračovalo rovněž projednávání  Zásad FKSP na rok 2021, ve kterém se panují zásadní rozpory a to jak mezi odborovými centrálami, tak mezi odbory a zaměstnavatelem.

 

Záložka pro permanentní odkaz.