Jednání se zaměstnavatelem SŽDC – PKS 2019

Dnes proběhlo v sídle zaměstnavatele další pravidelné jednání vedení SŽDC a OC. Byť byl zaměstnavatel přítomen na našem pravidelném jednání FV SŽDC minulý čtvrtek a na přímý dotaz vyloučil možnost předložení 1. změny PKS na rok 2019, opak se stal skutkem. Opět jsme se tedy přesvědčili, jaké je na slovo zaměstnavatele spolehnutí.

  

Dnes proběhlo v sídle zaměstnavatele další pravidelné jednání vedení SŽDC a OC. Byť byl zaměstnavatel přítomen na našem pravidelném jednání FV SŽDC minulý čtvrtek a na přímý dotaz vyloučil možnost předložení 1. změny PKS na rok 2019, opak se stal skutkem. Opět jsme se tedy přesvědčili, jaké je na slovo zaměstnavatele spolehnutí.

  

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 15. 10. 2018

 

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

• zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;

• náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);

• navýšení částek náborového příspěvku.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018. Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Komentáře jsou uzavřeny.