Jednání SŽ a OC k FKSP

První jednání zaměstnavatele a OC v novém roce mělo za úkol vyřešit sporné body v započatém jednání nad Zásadami FKSP. Zásadní sporný bod, který brzdí schválení Rámcových i Centrálních zásad FKSP je zavedení Digitální zaměstnanecké karty. Tento nový benefit má údajně narovnat možnosti v čerpání FKSP pro všechny zaměstnance. Z předložených návrhů zaměstnavatele lze vyčíst, že do dnešní doby byli někteří zaměstnanci diskriminováni v možnosti čerpání. Už v průběhu prosince 2021 bylo  ze strany SOSaD navrženo, aby se zaměstnanecká karta řešila v průběhu roku 2022 a její platností byla případně zavedena od roku 2023 a nový produkt se nešil horkou jehlou. Tento návrh byl ze strany zaměstnavatele vyslyšen až na posledním jednání 5. 1. 2022 s tím, že bude vytvořena pracovní skupina, která se bude Zaměstnaneckou kartou zabývat v průběhu roku 2022 s cílem vytvořit podmínky pro její zavedení od 1. 1. 2023.  V rámci tohoto jednání požádal zaměstnavatel dále o zaslání stanovisek k předloženým sporným bodům FKSP  s cílem uzavřít Zásady FKSP na rok 2022 v nejbližším plánovaném termínu, tj. na jednání dne 14. 1. 2022.

Záložka pro permanentní odkaz.