Jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023. Základní parametry návrhu:

  • Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
  • Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
  • Odstupné pouze dle zákoníku práce;
  • Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
  • Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
  • Neposkytování kondičních pobytů;
  • Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

Záložka pro permanentní odkaz.