JEDNÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE SŽDC A OC

Dne 8. 1. 2016 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál. Za SŽDC vedl jednání ředitel O10 GŘ Ing. Pavel Koucký.
K projednání byly předloženy:
– návrh Pokynu GŘ č.7/2014 ve znění změny č. 1, Uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážek v práci ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, čj: 11765/14-O10
– návrh Pokynu GŘ č. 6/2014 ve znění změny č. 1, Poskytování výkonové odměny ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, čj: 55793/14-O10

Dne 8. 1. 2016 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál. Za SŽDC vedl jednání ředitel O10 GŘ Ing. Pavel Koucký.
K projednání byly předloženy:
– návrh Pokynu GŘ č.7/2014 ve znění změny č. 1, Uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážek v práci ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, čj: 11765/14-O10
– návrh Pokynu GŘ č. 6/2014 ve znění změny č. 1, Poskytování výkonové odměny ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, čj: 55793/14-O10
– návrh Pokynu ředitele odboru personálního č. 1/2016, Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách – postup při předkládání vyúčtování pracovní cesty, čj: 166/2016 – SŽDC-O10
Zaměstnavatel podrobně projednal postup při poskytování poukázek na jídlo v hodnotě 80 Kč a 100 Kč. Dále informoval o novém pracovním termínu prodeje části závodu Železniční stanice. Nový termín je 1. 4. 2016. Se mzdou za měsíc prosinec 2015 budou vyplaceny mimořádné odměny GŘ nevyplacené za měsíc listopad 2015. V současné době probíhá průzkum zájmu o absolvování KOP v roce 2016, v běhu je výběrové řízení na destinace a otevírání obálek je stanoveno na 1. 2. 2016

J.Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.