JÍZDNÍ VÝHODY NA ROK 2018

Jízdní výhody v roce 2018 doznají úpravu podmínek. Platnost všech stávajících aplikací železniční průkazka na In kartě (tzv. „režijce“) z roku 2017 je prodloužena až do 31. května 2018.
Podrobnosti pro novou prolongaci budou zveřejněny. K dispozici jsou následující informace:
• „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 za podmínek platných v roce 2017. Platí vše jako v loňském roce, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní;

Jízdní výhody v roce 2018 doznají úpravu podmínek. Platnost všech stávajících aplikací železniční průkazka na In kartě (tzv. „režijce“) z roku 2017 je prodloužena až do 31. května 2018.
Podrobnosti pro novou prolongaci budou zveřejněny. K dispozici jsou následující informace:
• „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 za podmínek platných v roce 2017. Platí vše jako v loňském roce, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní;
• za stejných podmínek jako v roce 2017 platí ve vlacích ČD i jízdní výhody ZSSK a ŽSR;
• začátek prolongačního období 2018 bude teprve vyhlášen, a to jako každoročně, tzv. „prolongačním rozkazem“
• Tarifem MD dochází ke zvýšení paušálního zaměstnaneckého jízdného pro roky 2018 a 2019, které bylo stanoveno na:
• 1.100 Kč pro aktivního zaměstnance,
• 1.250 Kč pro rodinného příslušníka mimo dětí,
• 600 Kč pro děti (a studenty do 26 let) a důchodce;
Tarifem MD je nově platnost zaměstnaneckého jízdného stanovena nikoli na kalendářní rok, ale na období platnosti příslušného jízdního řádu (tedy od prosincové změny jízdního řádu do další prosincové změny jízdního řádu)

Komentáře jsou uzavřeny.