Kolektivní vyjednávání – 1. změna PKS SŽDC, s.o.

Jednání o 1. změně PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 uvázlo na mrtvém bodě. Původní myšlenka o řešení neadekvátního ohodnocení zaměstnanců řízení provozu v některých nejvytíženějších železničních uzlech se zvrhla v licitaci o dalších funkcích a pracovních zařazeních jak pracovníků provozu, tak pracovníků infrastruktury. Zaměstnavatel splnil svou povinnost a kolektivní jednání zahájil, ale jeho snahou už není dotáhnout započatá jednání do konce. K tomu mu nahrává i nejednotnost odborových centrál. Jednání, které mělo proběhnout v dubnu a květnu, bylo zrušeno a tak nejbližším termínem je navržen 3.

Jednání o 1. změně PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 uvázlo na mrtvém bodě. Původní myšlenka o řešení neadekvátního ohodnocení zaměstnanců řízení provozu v některých nejvytíženějších železničních uzlech se zvrhla v licitaci o dalších funkcích a pracovních zařazeních jak pracovníků provozu, tak pracovníků infrastruktury. Zaměstnavatel splnil svou povinnost a kolektivní jednání zahájil, ale jeho snahou už není dotáhnout započatá jednání do konce. K tomu mu nahrává i nejednotnost odborových centrál. Jednání, které mělo proběhnout v dubnu a květnu, bylo zrušeno a tak nejbližším termínem je navržen 3. červen 2014. Přes veškerou „snahu“ jednajících stran zastávám názor, že stávající problém je potřeba řešit změnou katalogu prací.

J. Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.