Kolektivní vyjednávání SŽ zahájeno

Dne 23.10.2023 byl v sídle zaměstnavatele za účasti všech  odborových centrál působících u SŽ předán personálním ředitelem SŽ, Ing. Pavlem Kouckým,   návrh PKS na rok 2024 a tím zahájeno kolektivní vyjednávání

Zahájeno kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Na dnešním jednání zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje na aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.

Odborové organizace předloží společné stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní jednání v Benešově.

Záložka pro permanentní odkaz.