Komentář k PKS

Včera byla podepsána 2. změna PKS SŽDC 2018-2019. Výsledkem téměř tříměsičního jednání je:

– nárůst tarifních mezd o 5,5%

– výkonová odměna zůstává ve výši 5%

– zavedení zvláštní odměny ve výši 400 Kč

– zvýšení odměny z dohod pro pracovníka dozoru

v sazbách A – 86 Kč, B – 90 Kč, C – 94 Kč

Včera byla podepsána 2. změna PKS SŽDC 2018-2019. Výsledkem téměř tříměsičního jednání je:

– nárůst tarifních mezd o 5,5%

– výkonová odměna zůstává ve výši 5%

– zavedení zvláštní odměny ve výši 400 Kč

– zvýšení odměny z dohod pro pracovníka dozoru

v sazbách A – 86 Kč, B – 90 Kč, C – 94 Kč

– zvýšení příplatku za práci v noci a práci o sobotách

a nedělí na 12%, minimálně 17 Kč

– zvýšení osobního příplatku o 0,5%

– upravení příplatků zaměstnanců HZS-zrušení příplatku při použití izolačních dýchacích přístrojů; stanovení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS zařazených v příslušném měsíci do výjezdu na 1 000,-/měsíčně; zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně ve výši 60 Kč/hod

– byla upravena nárokovost některých povolání na KOP

– vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč

Byť se na počátku kolektivního vyjednávání zdálo, že letošní jednání nebude jednoduché, protože zaměstnavatel přišel se skoro jediným návrhem navýšení – 200 Kč formou zvláštní odměny, konečný výsledek je na dobré úrovni. Takto uzavřená PKS zaručuje navýšení mezd všem zaměstnancům SŽDC a ne jen některým profesním skupinám. Za účasti generálního ředitele byl ve finále předložen návrh, který OC akceptovaly a vyhodnotily jako maximum možného. Někdo může namítat, že vyjednané podmínky jsou málo, ale obě strany museli kompromisně ustoupit ze svých požadavků. A poděkování patří také všem OC, které v celém průběhu kolektivního vyjednávání dokázali vystupovat vůči zaměstnavateli jednotně a tím si upevňovali pozici. Z mého pohledu byla podepsána dobrá PKS na rok 2019, i když jsme měli zadání FV nepodkročit navýšení tarifu pod 7%.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.