KOP – upřesňující info SŽ

Množí se dotazy na KOP zaměstnanců SŽ. Pro upřesnění zveřejňuji dostupné informace.

Platí stále to, co bylo vydáno v pokynech, tj. že poskytování kondičních pobytů v klasické formě je do odvolání zastaveno.

Zaměstnanec musí zaměstnavateli oznámit, zda bude v době plánované KOP chodit do práce, nebo bude čerpat náhradu mzdy za pobyt, jako by na KOP byl.

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, že pracovat nebude, v tom případě nezíská náhradní pobyt – pokud bude pracovat, dostane náhradní termín KOP.

O tom, co bude  se zaměstnanci, kteří měli být na KOP a nebyli, se bude jednat po skončení mimořádných opatření. V tuto chvíli nikdo z nás neví, jaká bude situace (př. zda a kdy se bude moci jezdit do zahraničí, zda lázně nebudou prioritně muset řešit odložené lázeňské pobyty placené z veřejného zdravotního pojištění apod.). Proto je nyní jakékoliv plánování zbytečné – vše se bude řešit po skončení nouzového stavu.

V žádném případě nehrozí zaměstnanci trvalá ztráta nároku na KOP, ať se rozhodne pro jakoukoliv možnost.

 

Záložka pro permanentní odkaz.