Nový Katalog prací…?

Již druhým rokem je projednáván nový Katalog prací u SŽ s pozměněným názvem Katalog zaměstnání. Jestliže jsme si mysleli, my řadový zaměstnanci, že novelizovaný katalog bude odpovídat 21. století, jak bylo proklamováno i generálním ředitelem SŽ, skutečnost je jiná. Tím že se vyřadila povolání, která už na SŽ nejsou a přidala se nová, jsme se k 21 století ani zdaleka nepřiblížili. Z informací z FV SOSaD při SŽ jsem pochopil, že celý katalog je tvořen stylem „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Nejvíce je to poznat na jedné z nejstěžejnějších profesí 31606 výpravčí. Jestliže si někdo myslel, že konečně někdo ocení náročnost této profese – nutnost znalosti x předpisů a dalších nařízení, znalosti x druhů zabezpečovacího zařízení a organizování dopravy, bude se muset rychle probrat. Zaměstnavatel, protože si cení této profese, navrhl místo očekávaného navýšení a rozšíření tarifních tříd, jejich ponížení na 8 TS. Že tato „degradace“ této profese neprošla – zatím, můžeme vděčit odborovým centrálám. Výsledkem ale zůstane úplně stejné tarifní rozpětí jako doposud, jen se změní charakteristika práce a parametry hodnocení, ve kterých se řadoví zaměstnanec nevyzná. A korunu všemu dává profese dispečera na CDP, kde mají mít všichni stejný počet řízených km, stejný počet řízených stanic se stejnou hustotou provozu a tudíž i  jednu stejnou tarifní třídu… A co dostanou dispečeři na regionální úrovni RDP? Byť budou dělat stejnou práci jako dispečeři na CDP, budou hodnoceni jako výpravčí, tzn. o jednu tarifní třídu níž, i když budou mít více práce a na regionální úrovni budou mít ještě další povinnosti z titulu výpravčího. I Když se vyjednavači SOSaD snaží prosadit změny v hodnocení těchto pozic, zaměstnavatel nemusí a určitě nebude brát na názor zástupců zaměstnanců ohled a schválí si, co uzná za vhodné a bude se chlubit Katalogem zaměstnání pro 21. století. Vlk se nažere a koza zůstane celá…

J.Cenkner

člen FV SOSaD při SŽ

 

Záložka pro permanentní odkaz.