O Nás

Základní organizace Svazu Odborářů Služeb a Dopravy CHEB

 

 
 
ZO SOSaD Cheb  je členěna na 7 odborových úseků. Každý odborový úsek má svého zástupce v závodním výboru. Závodní výbor má celkem 7 členů, Revizní komise 3 členy. Jednotliví členové ZV mají přidělenu další činnost, jako je kultura, sport, BOZP, SF atd.
Kontakty na jednotlivé funkcionáře ZV najdete rovněž na těchto stránkách.
ZV  se schází pravidelně 1x měsíčně na svých schůzích, kde jsou projednávány záležitosti, které nám ukládá zákoník práce a jednotlivé kolektivní smlouvy. V případě potřeby jsou na tyto schůze zváni vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních jednotek. Schůzí závodního výboru se s hlasem poradním zúčastňují i zástupci revizní komise ZO
Kancelář ZV ZO SOSaD Cheb se nachází na 1. nástupišti ŽST Cheb a je v provozu v pondělí v době od 8.00 do 13.30 hodin, v úterý a ve středu v době od 8.30 do 11.30 hodin.
V kanceláři ZV je mj. možnost uzavřít pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání, uhradit členské příspěvky důchodců a žen na rodičovské dovolené. Jsou zde k dispozici zápisy ze schůzí ZV a další dokumenty ZO, jako Zásady hospodaření ZO, Rozpočet ZO aj.
V případě pořádání kulturních a společenských akcí jsou zde přijímány přihlášky jednotlivých zájemců o účast.
Informace o pořádaných akcích jsou vyvěšovány na těchto stránkách, na místních vývěskách a jsou distribuovány formou letáků na jednotlivá pracoviště.

Komentáře jsou uzavřeny.