Společná informace z jednání SŽ s centrálami odborových organizací ze dne 11. 12. 2020

Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací. Body jednání: Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ… Číst dále

JEDNÁNÍ VEDENÍ CDC a OC

Dne 20.11.2020 proběhlo pravidelné jednání vedení CDC a OC. Byly podány aktuální informace o vývoji racionalizačních opatřeních k 20.11.2020 – uzavřena dohoda o ukončení PP se 103 zaměstnanci.   Vzhledem k vývoji Covid-19 bylo rozhodnuto o zastavení KOP s účinností od 18.10.2020 do konce roku 2020. Další zajištění KOP bude… Číst dále

Jednání se zaměstnavatelem – SŽ

V pátek 27.11.2020 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál. Došlo ke sjednání 1. změny PKS, která obsahuje navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o změně výše minimální mzdy. Dále bylo odsouhlaseno navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a… Číst dále

JÍZDNÍ VÝHODY – PROLONGACE

GŘ ČD vydalo pokyn k prodloužení platnosti jízdních výhod na rok 2021. Prolongace se bude provádět  v termínu od 12.11. do 12.12.2020. V příloze naleznete metodický pokyn k prolongaci Prolongace 2021  Seznam komercnich vlaku JR 2020 / 21

PKS na rok 2021 u Správy železnic podepsána

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím,… Číst dále