Podepsání PKS na rok 2023 u SŽ

Společná informace o připojení podpisu k PKS SŽ 2023 Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním  ředitelem  Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností, např. oblast jízdních výhod, a… Číst dále

Prolongace režijních výhod na rok 2023

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023 je stanoveno období od 21. 11. do 10. 12. 2022. Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě (dále jen „ŽP“) na další období, a to do 9. 12. 2023. Prolongační částka uhrazená pro rok 2022 je… Číst dále

Schválené režijní výhody pro rok 2023

Po vzájemné dohodě odborových svazů působících u ČD,a.s.,zástupců ČD,a.s.a zástupců Ministerstva dopravy bude ministru dopravy navrženo, aby cena jízdních výhod pro jízdní řád 2022/2023 byla navýšena tak, že ke stávajícím cenám bude přičtena hodnota odpovídající cca 90 % kumu1ované inflace za předchozí roky, po které cena nebyla zvyšována. V následujících… Číst dále

Jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích z jednání dne 4. 11. 2022 Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace. Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách… Číst dále

ADVENT V BAVORSKU

ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD a ČD Cargo pořádá adventní zájezd do Bamburgu, který se uskuteční 10.12.2022. Průzkum zájmu o tuto akci je od pondělí 7.11. od 8.30 h. Více v příloze Plakát Ch