Zájezd do Londýna

GR SOSaD ve spolupráci s ZO SOSaD Cheb pořádá zájezd do Londýny ve dnech 2. – 6.5.2013. Více informací na přiloženém letáku.

MASÁŽE a AQUAFORUM

ZV ZO SOSaD Cheb uzavřel (pro zastupované zaměstnance) smlouvu o poskytování masáží se Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb.