PKS ČD Cargo, a.s.

V menu PKS je zveřejněna Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. na rok 2016.
Zaměstnavatel a odborové centrály se dohodli na nárůstu mezd o 1% a zachování benefitů, které byly dohodnuty v platné PKS na rok 2015.

V menu PKS je zveřejněna Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. na rok 2016.
Zaměstnavatel a odborové centrály se dohodli na nárůstu mezd o 1% a zachování benefitů, které byly dohodnuty v platné PKS na rok 2015.

Záložka pro permanentní odkaz.