PKS na rok 2022 v Správy železnic podepsána

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu
na rok 2022
Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok
2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní
organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.
V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd
o 5 % a zachování dosavadních benefitů.
„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim
současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní
a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.
V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb
a dalších interních normách

Záložka pro permanentní odkaz.