Podrobná informace z kolektivního vyjednávání SŽDC

4. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 13. 12. 2016
Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:
1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.

4. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 13. 12. 2016
Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:
1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.
2. Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje navýšení stávajících sazeb A a B + 1,5 %. OC požadují + 5 %.
3. Profesní odměna: zaměstnavatel nově navrhuje znění dle roku 2016, s tím, že pro držitele licence strojvedoucího bude profesní odměna činit 250 Kč/měsíc. Přidání do PKS textu nevyplácení profesní odměny zaměstnanců pracujícím ve sjednaném období přípravy na výkon pracovní činnosti pod dohledem. OC souhlasí.
4. Výkonová odměna: zaměstnavatel navrhuje základní sazbu VO 4,5% (nyní 4,3 %); rozpětí pro dohodnutou výkonovou odměnu OŘ 3,5 – 17 % (nyní 4 – 12 %). Použitelný objem pro výplatu výkonových odměn 5,2 % (nyní 4,6 %). OC požadují stav roku 2016
5. Odměna při významném životním výročí dle roku 2016. OC souhlasí.
6. Odměna z dohod pro pracovníka dozoru: navýšení všech sazeb. OC souhlasí.
7. Příplatek za dělenou směnu ve znění roku 2016. OC souhlasí.
8. Profese KOP: zaměstnavatel navrhuje profese dle roku 2016. OC požadují přeřazení pozice Operátor železniční dopravy do zaměstnání s nárokem na KOP jednou za dva roky (nyní jednou za tři roky).
9. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2017 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek, v případě kladného hospodářského výsledku SŽDC, jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí s podmínkou náhrady textu „kladného hospodářského výsledku“ za „kladného výsledku EBITDA“.
Na základě požadavku odborových organizací předložil zaměstnavatel vstřícně návrh změny směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3 (tj. navýšení příspěvku z 800 Kč na 1 100 Kč).
Jelikož nedošlo k dohodě, začal zaměstnavatel projednávat Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání přílohy č. 2 Podnikové kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V případě nabytí účinnosti tohoto dokumentu, bude odměňování zaměstnanců SŽDC v roce 2017 totožné s odměňováním roku 2016. Dochází k úpravě odměňování sazeb A a B odměny z dohody pro pracovníka dozoru (vliv zvýšení minimální mzdy) a úpravě profesní odměny dle výše popsaného návrhu zaměstnavatele. Dopadem nesjednání přílohy č. 4 by byla nerealizace kondičních pobytů v roce 2017. Zaměstnavatel je připraven podepsat 1. změnu PKS SŽDC v dosud sjednaných textech základního textu PKS, přílohy č. 1 a přílohy č. 3.

Další jednání se uskuteční dne 21. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Záložka pro permanentní odkaz.