Podrobnější informace k PKS ČD Cargo

Na dalším jednání zaměstnavatele ČD Cargo a OC byla dne 2.2.2022 podepsána PKS na období 1.4.2022 až 31.3.2023. Po dlouhých jednáních bylo dosaženo shody a PKS se mění v těchto bodech:

• navýšení tarifních stupňů a stupnic o nominální hodnotu ve výši 1100,- Kč od 1.4. – 31.12.2022; a od
   1.1.2023 – 31.3.2023 navýšení vycházející z tarifních stupňů a stupnic od 1.4.2022 + 1%
• odměna za nepravidelný nástup navýšení na 200,- Kč
• příplatek za práci v noci – navýšení na 15 %
• příloha č. 3 bod 3.7.1.2 – navýšení jednotlivých sazeb stravného, a to:
  118,- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

182,- Kč trvá-li pracovní cesta déle jak 12 hodin nejvýše však 18 hodin
283,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Dohodnutý nárůst tarifních stupňů a stupnic od 1.1.2023 ve výši 1% nebude spojován při kolektivním vyjednávání o podobě                          PKS 2023/2024 od 1.4.2023.
U vysoko příjmových smluvních mezd budeme přistupovat k navýšení individuálně, které se bude blížit navýšení TS. Vysoko příjmové smluvní mzdy počítáme cca nad 50tis Kč.

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.