Pojištění odpovědnosti pro členy SOSaD zdarma

Jednání GR SOSaD se  dne 9. 6. 2022 usneslo na příspěvku na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli ve výši 50% pojistné sazby pro členy SOSaD. Ve finále toto usnesení znamená, že členové ZO SOSaD Cheb mají pojištění odpovědnosti  zdarma. Ke stávajícímu příspěvku základní organizace ve výši 50% bude přispívat zbylými 50% svaz. Podmínkou platnosti pojištění je, že se dotčený zaměstnanec, člen ZO SOSaD Cheb, k výročnímu termínu pojištění se musí dostavit  na ZV a podepsat přihlášku pojištění. Bez tohoto podpisu, stejně jako při nezaplacení příspěvku, pojištění zaniká. 

Záložka pro permanentní odkaz.