POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Nikdo není dokonalý. Při výkonu služby se může stát cokoliv, co způsobí zaměstnavateli škodu. Ten bude poté požadovat náhradu škody po tom, kdo mu škodu způsobil. Je jedno, jedná-li se o vykolejení vlaku z důvodu špatného postavení vlakové cesty, nebo ztrátu služebního mobilního telefonu. V některých případech se nejedná o malé částky. Ty mohou dosahovat i milionových hodnot. Případná náhrada škody však nesmí překročit 4 a ½ násobek hrubé mzdy viníka. I proto je věcí každého člena ZO SOSaD Cheb, zabezpečit se a využít výhodných podmínek pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání, které nabízí SOSaD svým členům.
V příloze je přehled pojistných částek a seznam členů s datem posledního zaplacení pojistného.

Záložka pro permanentní odkaz.