Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod 2015 – 2016

Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod – školní rok 2015/2016

Dle sdělení zaměstnavatele upozorňuji všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří platňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2015 potvrzení o studiu pro školní rok 2015/2016.

Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod – školní rok 2015/2016

Dle sdělení zaměstnavatele upozorňuji všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří platňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2015 potvrzení o studiu pro školní rok 2015/2016.
Vzhledem k tomu, že je agenda jízdních výhod oddělena od úlohy používané na mzdové účtárně, kde jsou evidována potvrzení o studiu v případě dětí starších 18 let, nelze zajistit vzájemnou vazbu a pro účely dokladování nároku na jízdní výhody musí být potvrzení o studiu duplicitně doloženo personalistce (kopie potvrzení je dostačující).
Povinnost doložit výše uvedené potvrzení platí pro všechny oprávněné osoby (tzn. zaměstnanci, důchodci, zaměstnanci externích společností, pozůstalí), které uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let.
Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. 8. 2016. V případě použití této In Karty bude její držitel považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200 Kč.
Bližší informace podá příslušné personální oddělení.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.