Potvrzení o studiu dětí

Dovolujeme si upozornit všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují ná­rok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na příslušné personální pracoviště, v termínu do 31. 1 O. 2023 potvrzení o studiu pro školní a akademický rok 2023/2024.

Záložka pro permanentní odkaz.